#017 Catch & Cook: Steam Florida Flounder | Cách Câu Cá Bơn Bằng Mỗi Giả Đơn Giản Nhưng Rất NhạyHow to catch florida flounder with a simple lure rig. This video is sharing the simple steam & pan fried Florida flounder but taste delicious. Chia sẻ với mọi người cách câu cá bơn biển với mồi giả đơn giản nhưng cá ăn thiệt nhạy và những giây phút thư giãn nấu ăn sau vườn.

Nguồn: https://hoiquanbancau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.