Lập trình game rắn săn mồi bằng c++ | review sản phẩm học viên Quốc TỉLập trình game rắn săn mời bằng c++, Video review sản phẩm tạo bởi học viên Quốc Tỉ khóa 26, Mã lớp: BEC22
Game rắn săn mồi bằng c++ được viết hoàn toàn bằng c++ với lượng kiến thức cơ bản:
+ Mảng 1 chiều
+ Đồ họa căn bản
+ Cấu trúc lặp, Câu lệnh điều kiện, rẽ nhánh
//—— full source code —-

//==================
#gameransanmoi
#laptrinhgame
#laptrinhdohoacoban
#console

Nguồn: https://hoiquanbancau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.