Cập nhật thông tin Hồ câu Trang Trại Đại Quang Minh (2023-04-08 23:53:29)

Thông báo: việc đập ống heo  cá tra

Hồ câu Trang Trại Đại Quang Minh hay khu câu cá thể thao Đại Quang Minh thuộc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Đại Quang Minh. Trang Trại Đại Quang Minh có địa chỉ tại B8/211A đường Trương Văn Đa, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật thông tin Trang Trại Đại Quang Minh

Từ website chính thức của Trang Trại Đại Quang Minh ngày (2023-04-08 23:53:29)

Bình minh trên ĐẠI QUANG MINH ngày 09/4/2023 bồi cá lóc Ao số 6 khu VIP nhẹ nhẹ 300 ký phục vụ khách yêu lễ 30/4.

340252992 941991603611286 7413911925723773908 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=nohOCBD7ZRMAX9I M2y& nc ht=scontent.fsgn2 5
340427965 743728233859574 6018121687158591258 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=YvYytAV1sSgAX CeK1W& nc ht=scontent.fsgn2 9
340256350 1264787587775078 5408848651534955452 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=RBeBJ1u8xWgAX85ERPX& nc ht=scontent.fsgn2 5
340399438 241834255079811 3146718553537635148 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=bJIiqOuztMsAX9MbIlZ& nc ht=scontent.fsgn2 9

[wp_reusable_render id=’3764′]
Xem thêm  Cập nhật thông tin Hồ câu Lý Ngư (2023-03-31 17:10:55)

8 thoughts on “Cập nhật thông tin Hồ câu Trang Trại Đại Quang Minh (2023-04-08 23:53:29)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *