Cập nhật thông tin Hồ câu Trang Trại Đại Quang Minh (2023-04-09 06:07:35)

Thông báo: việc đập ống heo  cá tra

Hồ câu Trang Trại Đại Quang Minh hay khu câu cá thể thao Đại Quang Minh thuộc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Đại Quang Minh. Trang Trại Đại Quang Minh có địa chỉ tại B8/211A đường Trương Văn Đa, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật thông tin Trang Trại Đại Quang Minh

Từ website chính thức của Trang Trại Đại Quang Minh ngày (2023-04-09 06:07:35)

Thông báo: việc đập ống heo ? cá tra
Lúc 11,43 phút ngày 9/4/2023 anh Định khách ngồi bàn nhà xưa 4 câu được con cá tra 9,8 ký trước đó anh Định tham gia đóng tiền Câu heo 8 ký và heo 9,2 ký. Sau khi đập heo kiểm tra Anh Định xác nhận đúng và góp Vui lại 400k cho kỳ heo sau bắt đầu vào ngày 11/4/2023 đối với heo 9,2 ký, chủ hồ góp vui 200k như vậy tổng khởi động lại heo đất 9,2 ký là 600k bỏ heo 8 ký. Kính mời quý khách tham gia Cho Vui ?

340423225 571466491795141 8995472261088357876 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=RKkYZC Ucn4AX eN2Cg& nc ht=scontent.fsgn2 9
339829549 766682975085533 850731953240958705 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=kuEz9bdcxiUAX BI1o & nc ht=scontent.fsgn2 9
340339851 615132086770560 837184327486156759 n.jpg?stp=cp6 dst jpg& nc cat=107&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=JGRIPdlLHLYAX8dWf8R& nc ht=scontent.fsgn2 9
340379072 254911080217715 2857270444063924524 n.jpg? nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=tNEFiaqJjlwAX9gEVFP& nc ht=scontent.fsgn2 9
340069945 1868930880148767 3617221526392150594 n.jpg? nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=w56g8LfC4PsAX 0CZy3& nc ht=scontent.fsgn2 5

[wp_reusable_render id=’3764′]
Xem thêm  Cập nhật thông tin Hồ câu cá thể thao Thanh Long Quán (2022-11-06 00:53:18)

1 thoughts on “Cập nhật thông tin Hồ câu Trang Trại Đại Quang Minh (2023-04-09 06:07:35)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *