Hồ Câu Cây Sung 128 Đường Số 11, Tam Bình, Thủ Đức

Một sân chơi cho anh em đam mê câu cá tại Hội Quán Bạn Câu – Hồ Câu Cây Sung