Cùng bé ghép tranh (P2) // Trò chơi trí tuệ cho bé // An's ChannelThử thách ghép tranh cùng bé (P2).
Trò chơi trí tuệ cho bé.
Xây dựng trí tưởng tượng phong phú cho bé.
Giáo dục sớm cho bé.

#GhepTranh2 #TroChoiTriTue #AnChannel

Audio track 1 Attribution:
Title: Happy Clappy
Artist: John Bartmann

An’s Channel – All For Kids.
Bản quyền thuộc về An’s Channel.
© 2021 An’s Channel. All Rights Reserved.

Nguồn: https://hoiquanbancau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.