Dây thẻo trục câu tay câu đài chính hãng thông số tải cao tải thực 0326853689Dây thẻo trục câu tay câu đài chính hãng

Dây Thẻo Pe Battle-Ax 30m 200k
Pe 1.5 0.205 9.30kg

Pe Carbon Simago 20m 175k
1.0 0.16 15.5kg
1.2 0.18 17.1kg

Dây Trục QingLong Supper 150m 215k
2.0 0.23 6.20kg
2.5 0.26 8.26kg

Dây Trục QingLong Liupo nâu 100m 165k
Trục 2.5 0.260 7.0kg
Trục 3.0 0.285 8.1kg
Trục 3.5 0.310 9.3kg
Trục 4.0 0.330 11.0kg
Trục 5.0 0.370 12.7kg
Trục 6.0 0.400 14.5kg
Trục 7.0 0.450 16.6kg

Dây Trục Bazan 50m 150k
Trục 1.5 0.205 4.08kg
Trục 2.0 0.235 4.99kg
Trục 2.5 0.260 5.89kg
Trục 3.0 0.285 7.35kg
Trục 3.5 0.310 8.16kg
Trục 4.0 0.330 9.07kg
Trục 5.0 0.370 11.03kg

Dây thẻo Bazan 30m 110k
Thẻo 0.6 0.120 1.20kg
Thẻo 0.8 0.148 1.50kg
Thẻo 1.0 0.165 1.82kg
Thẻo 1.2 0.185 2.27kg
Thẻo 1.5 0.205 2.72kg
Thẻo 2.0 0.235 3.62 kg
Thẻo 2.5 0.260 4.53kg
Thẻo 3.0 0.285 5.43kg

Ship 30k
Mua 3 cuộn bao ship

Shop Dụng Cụ Câu Cá Khánh Nguyễn
Điện thoại: 0326.853.689
Zalo: 0326.853.689
Địa chỉ: 12 tổ 13, ấp Trung Điền, Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long
#daytruc #daytheocaudai
daytheo daytruccaudai cautay caudai chinhhang
bazan qinglong pe battle-ax simago pe-carbon
theobazan trucbazan trucryuki ryukigreen

Nguồn: https://hoiquanbancau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.