Lancer Fishing – How Put Fishing Bait on Spring Feeder Fish – Cách Nắm Mồi Câu Lancerhow keeping bait fishing on fish feeder
Cách nắm , mồi bột, cho câu lancer chìm, cách nắm chùm nho, cách nắm ẩn lưỡi

Buộc lưỡi câu đôi,dùng mồi bột

Mồi câu cá tự nhiên,đa dụng

Mồi câu,cá rô phi,mùa đông (6)

Mồi câu ,cá trôi,mùa đông (7)

Mồi câu,cá chép,mùa đông (13)

Mồi bột, câu cá chép, (5)

Cứt ba nắng. mồi câu cá tuyệt hảo.

Mồi nền,ủ sẵn cho câu cá trắng

Mồi câu,cá trôi (6) mồi xả

Kỹ thuật ,làm mồi bột (part 5)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 4)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 3)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 2)

Kỹ thuật,làm mồi bột (part 1)

Câu lancer,với mồi giun chỉ

hộp mồi ,câu lancer

Mồi câu,cá chép (12)

Kỹ thuật mồi,lancer chìm

Cách gài lưỡi câu, giúp mồi tươi,sống dài hơn

Cách nắm,mồi câu chìm,lancer

Mồi ,tươi sống,câu cá vược, ở sông, biển:

Mồi câu cá,trạch chấu,cách câu :

Cách dùng, chữ T ,câu chép sông:

Cách nắm,mồi câu chìm,lancer:

Cách nắm, mồi câu nổi, lancer:

Câu lancer,ba loại lưỡi câu:

Mồi bột, câu cá, chép sông:

Mồi ,câu cá trê, cho các bạn không biết câu:

Mồi câu , cá lăng , ở sông:

Buộc thẻo câu,một lưỡi, câu sông (1):

Mồi câu cá mè, bài 2:

Túi ném thính,tự xả,cho mồi dụ cá:

Cách buộc dây câu,một cách buộc,với lưỡi câu có khoen tròn,buộc lưỡi kép:

Mồi câu, tự nhiên, cá gì cũng ăn:

Cách buộc dây câu,với lưỡi câu đầu dẹt. Thẻo đôi ,lưỡi so le:

Mồi câu cá, rô phi, trong hồ:

Mồi câu cá, cá chép, lưỡi đơn:

Mồi câu cá, trắm đen,cho lưỡi đơn:

Mồi câu cá, mồi câu tốt cho nhiều cách câu, hợp với nhiều loại cá:

Mồi câu cá, mồi đặc biệt , câu cá tra:

Mồi câu cá trôi Ấn Độ: ( New )

Mồi câu cá trôi:

Mồi câu (cá nước ngọt),(công thức)

Mồi cá trắm

Mồi câu cá Vược (cổ điển)

Mồi câu cá tra

Nguồn: https://hoiquanbancau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.