Lô cần Guide và Gama Seiko cuối năm từ TagFishing cho anh em chơi tết 0326853689Lô cần Guide và Gama Seiko cuối năm từ TagFishing cho anh em chơi tết

Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 5H Đỏ 3m6 : 550.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 5H Đỏ 4m5 : 680.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 5H Đỏ 5m4 : 815.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 5H Đỏ 6m3 : 950.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 3m6 : 680.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 4m5 : 755.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 5m4 : 815.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 6m3 : 890.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 6H Xanh Ngọc 3m6 : 680.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 6H Xanh Ngọc 4m5 : 885.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 6H Xanh Ngọc 5m4 : 1.020.000đ
Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 6H Xanh Ngọc 6m3 : 1.155.000đ
Cần tay Guide Lục Mạch Thần Kiếm ( Bạc ) 5H 28i 3m6 : 900.000đ
Cần tay Guide Lục Mạch Thần Kiếm ( Bạc ) 5H 28i 3m9 : 940.000đ
Cần tay Guide Lục Mạch Thần Kiếm ( Bạc ) 5H 28i 4m5 : 990.000đ
Cần tay Guide Lục Mạch Thần Kiếm ( Bạc ) 5H 28i 5m4 :1.110.000đ
Cần tay Guide Lục Mạch Thần Kiếm ( Bạc ) 5H 28i 6m3 :1.280.000đ
Cần tay Guide Lục Mạch Thần Kiếm ( Bạc ) 5H 28i 7m2 :1.580.000đ
Cần Tay Guide Nhất Long F1 4,5H 28i 3m6 : 750.000đ
Cần Tay Guide Nhất Long F1 4,5H 28i 3m9 : 840.000đ
Cần Tay Guide Nhất Long F1 4,5H 28i 4m5 : 930.000đ
Cần Tay Guide Nhất Long F1 4,5H 28i 5m4 : 1.120.000đ
Cần Tay Guide Nhất Long F1 4,5H 28i 6m3 : 1.300.000đ
Cần tay Guide Nhất Long F2 5H 19i 3m6 : 1.100.000đ
Cần tay Guide Nhất Long F2 5H 19i 3m9 : 1.200.000đ
Cần tay Guide Nhất Long F2 5H 19i 4m5 : 1.300.000đ
Cần tay Guide Nhất Long F2 5H 19i 5m4 : 1.450.000đ
Cần tay Guide Nhất Long F2 5H 19i 6m3 : 1.650.000đ
Cần tay Guide Nhất Long F2 5H 19i 7m2 : 2.100.000đ
Cần Tay Guide Thánh Hỏa Lệnh Đời Thứ 4 (5H) 3m6 : 1.400.000đ
Cần Tay Guide Thánh Hỏa Lệnh Đời Thứ 4 (5H) 4m5 : 1.600.000đ
Cần Tay Guide Thánh Hỏa Lệnh Đời Thứ 4 (5H) 5m4 : 1.850.000đ
Cần Tay Guide Thánh Hỏa Lệnh Đời Thứ 4 (5H) 6m3 : 2.100.000đ
Cần tay Guide Thánh Hỏa Lệnh Săn hàng 28i 5m4 : 2.250.000đ
Cần tay Guide Thánh Hỏa Lệnh Săn hàng 28i 6m3 : 2.700.000đ
Cần tay GAMA-SEIKO Huyết Long 4H 3m6 : 1.400.000đ
Cần tay GAMA-SEIKO Huyết Long 4H 3m9 : 1.600.000đ
Cần tay GAMA-SEIKO Huyết Long 4H 4m5 : 1.800.000đ
Cần tay GAMA-SEIKO Huyết Long 4H 5m4 : 2.200.000đ
Cần tay GAMA-SEIKO Huyết Long 4H 6m3 : 2.500.000đ
Cần tay Gama Seiko Đại Sư 4,5H 3m6 : 1.350.000đ
Cần tay Gama Seiko Đại Sư 4,5H 3m9 : 1.450.000đ
Cần tay Gama Seiko Đại Sư 4,5H 4m5 : 1.700.000đ
Cần tay Gama Seiko Đại Sư 4,5H 5m4 : 2.000.000đ
Cần tay Gama Seiko Đại Sư 4,5H 6m3 : 2.300.000đ
Cần tay Gama Seiko Đại Sư 4,5H 7m2 : 2.500.000đ
Cần tay Gama Seiko Ngũ Long 5H 3m6 : 2.100.000đ
Cần tay Gama Seiko Ngũ Long 5H 3m9 : 2.250.000đ
Cần tay Gama Seiko Ngũ Long 5H 4m5 : 2.600.000đ
Cần tay Gama Seiko Ngũ Long 5H 5m4 : 3.200.000đ
Cần tay Gama Seiko Ngũ Long 5H 6m3 : 3.600.000đ
Cần tay Gama Seiko Ngũ Long 5H 7m2 : 4.150.000đ

Shop Dụng Cụ Câu Cá Khánh Nguyễn
Điện thoại: 0326.853.689
Zalo: 0326.853.689
Địa chỉ: 12 tổ 13, ấp Trung Điền, Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long
#guide #gamaseiko

Nguồn: https://hoiquanbancau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.